GIỚI THIỆU

 • Giới thiệu

  VNOpenEdu là một sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia và Chương trình Research Coach in Social Sciences.
  Sứ mệnh của VNOpenEdu là cung cấp cho xã hội một bộ cơ sở dữ liệu tin cậy và chất lượng về năng lực khoa học của Việt Nam, từ cấp độ cá nhân cho đến tổ chức. Trong giai đoạn trước mắt VNOpenEdu tạm thời gọi gọn thông tin từ cơ sở dữ liệu Scopus, bao gồm người Việt cả trong và ngoài nước đã có ít nhất một công bố về chủ đề giáo dục trong những năm qua, cũng như các đơn vị chủ quản của các tác giả này…

  56
  TÁC GIẢ
  1020
  TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
  500
  LƯỢT TRUY CẬP MỖI NGÀY

  TÁC GIẢ MỚI

  ĐƠN VỊ TÀI TRỢ