Giới thiệu

VNOpenEdu là một sáng kiến của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Giáo dục EdLab Asia và Chương trình Research Coach in Social Sciences.

Sứ mệnh của VNOpenEdu là cung cấp cho xã hội một bộ cơ sở dữ liệu tin cậy và chất lượng về năng lực khoa học của Việt Nam, từ cấp độ cá nhân cho đến tổ chức. Trong giai đoạn trước mắt VNOpenEdu tạm thời gọi gọn thông tin từ cơ sở dữ liệu Scopus, bao gồm người Việt cả trong và ngoài nước đã có ít nhất một công bố về chủ đề giáo dục trong những năm qua, cũng như các đơn vị chủ quản của các tác giả này.

Trong tương lai hy vọng không quá xa, chúng tôi dự kiến sẽ mở rộng nguồn dữ liệu sang các tạp chí khoa học của Việt Nam.

Các ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi về Nhóm thực hiện dự án VNOpenEdu qua địa chỉ vnopenedu@edlabasia.org

Xin chân thành cảm ơn!