• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Scrambling for Higher Metrics in the Journal Impact Factor Bubble Period: a Real-world Problem in Science Management and Its Implications

Scrambling for Higher Metrics in the Journal Impact Factor Bubble Period: a Real-world Problem in Science Management and Its Implications

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC