• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Knowledge Transfer from Business Schools to Business Organizations: the Roles Absorptive Capacity, Learning Motivation, Acquired Knowledge and Job Autonomy

Knowledge Transfer from Business Schools to Business Organizations: the Roles Absorptive Capacity, Learning Motivation, Acquired Knowledge and Job Autonomy

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC