• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Benefits and Limitations of Text Messages to Stimulate Higher Learning Among Community Providers: Participants’ Views of an Mhealth Intervention to Support Continuing Medical Education in Vietnam

Benefits and Limitations of Text Messages to Stimulate Higher Learning Among Community Providers: Participants’ Views of an Mhealth Intervention to Support Continuing Medical Education in Vietnam

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC