• Trang chủ
  • Tài liệu
  • Assessing Clinical Competence: a Pilot Project to Evaluate the Feasibility of a Standardised Patient-based Practical Examination as a Component of the Swiss Certification Process

Assessing Clinical Competence: a Pilot Project to Evaluate the Feasibility of a Standardised Patient-based Practical Examination as a Component of the Swiss Certification Process

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC