• Trang chủ
  • Tài liệu
  • A Cluster Quasi-randomized Controlled Trial of an Interactive, Monthly Obstetric Anesthesiology Curriculum: Impact on Resident Satisfaction and Knowledge Retention

A Cluster Quasi-randomized Controlled Trial of an Interactive, Monthly Obstetric Anesthesiology Curriculum: Impact on Resident Satisfaction and Knowledge Retention

  • 08/08/2021
Đăng nhập để xem được nhiều hơn
Giới thiệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

TÀI LIỆU KHÁC